„Akcja Zima 2021/2022”. Informator na temat miejsc udzielania pomocy osobom bezdomnym

2021-11-25 08:26:27, Q4.pl

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu opublikował informator na temat miejsc udzielania pomocy osobom bezdomnym w województwie kujawsko-pomorskim: „Akcja Zima 2021/2022”.

Przedstawione informacje zostały pozyskane na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego przez ROPS w Toruniu wśród schronisk, noclegowni, ogrzewalni, jadłodajni czy stołówek, w których osoby bezdomne mogą skorzystać z pomocy.

Przygotowane materiały są dystrybuowane do służb i instytucji biorących udział w bezpośrednim udzielaniu pomocy osobom bezdomnym m.in. policji, straży miejskiej, ośrodków pomocy społecznej, schronisk, noclegowni, a także szpitali, zakładów karnych, aresztów śledczych czy ośrodków terapii uzależnień. Materiały informacyjne rozpowszechniane są również za pośrednictwem mediów i trafiają do miejsc gdzie osoby pozbawione dachu nad głową często przebywają, czyli na dworce autobusowe i kolejowe.

Przypomnijmy, że we Włocławku działają: Schronisko Caritas dla Bezdomnych z usługami opiekuńczymi ul. Płocka 2, tel. 518 014 558; Ogrzewalnia Caritas dla Osób Bezdomnych ul. Wyszyńskiego 2, tel. 518 014 558, Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn ul. Prymasa Karnkowskiego 7, tel. 518 014 558, Miejska Jadłodajnia „U św. Antoniego” ul. Św. Antoniego 11, tel. 54 411 03 80, Jadłodajnia Caritas Diecezji Włocławskiej ul. Gdańska 6, tel. 518 014 558.

Materiały do pobrania, w tym informator, plakaty i ulotka są dostępne na tej stronie.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz