Ogłoszenie projektu „Strategii rozwoju miasta Włocławek 2030+” oraz konsultacji społecznych

2021-10-07 14:55:57, Q4.pl

Prace nad projektem Strategii Rozwoju Miasta Włocławek 2030+ dobiegły końca. Teraz, włocławski ratusz planuje przedyskutować założenia dokumentu z mieszkańcami. Uwagi do strategii będzie można złożyć zarówno w formie dokumentu, jak i podczas spotkań konsultacyjnych.

Strategia Rozwoju Miasta Włocławek 2030+ to dokument określający kierunki i obszary rozwoju miasta na najbliższe kilka lat i stanowiącego całościową koncepcję zarządzania rozwojem miasta. Planowanie strategiczne jest jednym z wyznaczników poprawnego zarządzania miastem, co w dalszym etapie przekłada się na rozwój lokalny. Poprzez eliminowanie istniejących barier i wykorzystywanie lokalnych atutów prowadzić ma do poprawy życia Mieszkańców.

Trudno nam sobie wyobrazić budowanie strategii bez głosu głównych interesariuszy tej strategii, czyli mieszkańców Włocławka. - mówił prezydent Marek Wojtkowski.

Konsultacje będą trwały od 10 października, do 11 listopada. Poprawki do dokumentu będzie można złożyć w szereg różnych sposobów. Tradycyjnie, wypełniając odpowiedni dokument w formie papierowej, który już dzisiaj dostępny jest przy wejściu do Urzędu Miasta, elektronicznie, oraz bezpośrednio podczas spotkań konsultacyjnych.

Spotkania konsultacyjne projektu „Strategii rozwoju miasta Włocławek 2030+”, odbędą się w dniach: 21 października 2021 r. i 4 listopada 2021 r. o godz. 17:00 w sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13.

Dyżury konsultacyjne odbędą się w dniach: 12, 21, 26 października br., 8 listopada br. w godzinach od 12:30 do 14:30 w Kawiarni Obywatelskiej przy ul. 3Maja 9 we Włocławku.

Proponujemy jako cele strategiczne, te które chcemy osiągnąć do 2030 roku – miasto silne gospodarczo, miasto aktywnego dialogu, miasto łączące pokolenia, miasto przyjazne do klimatu i miasto kompaktowe. To strategiczne cele, które zostały określone w toku naszych prac – mówi Krzysztof Kukucki, zastępca prezydenta miasta

Każdy kto nie zgadza się z zapisami w dokumencie, musi podczas zgłaszania poprawek podać konkretny zapis, oraz propozycję zmiany, która ma być korzystniejsza.

Podsumowanie procesu konsultacji odbędzie się za miesiąc.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz