Europejskie wsparcie na założenie firmy. Bezpłatne webinarium

2021-06-17 08:23:03, Q4.pl

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza do udziału w webinarium pt. „Europejskie wsparcie na założenie firmy ”.

Bezpłatne webinarium odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 r. w godzinach 10:00 – 11:30.

To już kolejne spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia dla osób, które chcą założyć własną firmę. Na obszarze naszego województwa trwa nabór do projektu realizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Co ważne, dofinansowanie mogą uzyskać również osoby które są zatrudnione, gdy ich wynagrodzenie nie przekracza minimalnego. Na spotkaniu szczegółowo omówione zostaną zasady przystąpienia do projektu, w ramach którego można uzyskać wsparcie finansowe na zakup maszyn i wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług czy rozpoczęcia produkcji. W projekcie przewidziane jest też wsparcie pomostowe na pokrycie bieżących stałych kosztów prowadzenia firmy przez pierwsze 6 miesięcy, dopóki firma nie „stanie na nogi”.
Wsparcie na własną działalność albo szkoleniowe przewidziane jest też dla osób, które utraciły pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy np. z powodu zwolnień grupowych, likwidacji firmy czy likwidacji miejsca pracy. Uczestnicy dowiedzą się, jak pozyskać środki na doposażenie i rozwój młodych firm.

Program webinarium dostępny jest tutaj.

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego i uzyskanie potwierdzenia.

Dostęp do webinarium jest bardzo prosty. Wystarczy dysponować komputerem oraz dostępem do sieci i połączyć się z nami za pomocą przesłanego, najpóźniej w dniu spotkania, linku.

W przypadku trudności w wypełnieniu zgłoszenia organizatorzy proszą o kontakt telefoniczny 54 235 67 12.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz