Poznawanie przyrody kluczem do proekologicznych postaw

2021-06-11 13:27:17, Q4.pl

ANWIL S.A. wspólnie z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie zrealizuje projekt pod nazwą „W bioróżnorodności szansa dla przyszłości planety”. W najbliższą niedzielę odbędzie się pierwsze z cyklu 13 spotkań z zakresu wiedzy o środowisku naturalnym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Ekologiczne warsztaty dedykowane są zarówno dzieciom, jak również osobom dorosłym - ich szczegółowy program zostanie dostosowany do potrzeb odbiorców konkretnych zajęć. Spotkania zrealizowane będą w formie wykładów w plenerze z wykorzystaniem specjalnych tablic  edukacyjnych.

 Tematyka zajęć oscyluje wokół takich zagadnień jak elementy krajobrazu rolniczego, zwierzęta łąk i pól, sprzymierzeńcy w walce ze szkodnikami czy znaczenie miedz i zadrzewień śródpolnych. Zajęcia urozmaicone zostaną ciekawymi aktywnościami z wykorzystaniem walorów przyrodniczych danego miejsca, w którym poszczególne warsztaty będą się odbywały.

Planowane są m.in.: wyszukiwanie jak największej liczby gatunków roślin na wskazanym fragmencie łąki, rozpoznawanie rodzajów roślin, jak również obserwacja owadów - i kolejno odniesienie spostrzeżeń do zagadnienia bioróżnorodności. Na pierwsze spotkanie zapraszamy w niedzielę 13 czerwca do Oddziału KPODR w Zarzeczewie (ulica Nizinna 9) już od godziny 14.00.

Realizowana przez ANWIL inicjatywa na rzecz poznawania środowiska naturalnego wpisuje się w prowadzone przez spółkę działania od wielu lat. Firma, realizując strategię rozwoju, dba nie tylko o cele biznesowe, nowe inwestycje oraz tworzenie miejsc pracy, ale stałym elementem jej funkcjonowania jest również troska o środowisko, zakładająca m.in. ochronę zasobów naturalnych oraz promowanie edukacji ekologicznej.

Udział w warsztatach jest możliwy po uprzednim zapisaniu się na konkretne spotkanie, czego można dokonać u organizatora projektu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego.

(Informacja prasowa ANWIL S.A)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz