Stypendia dla artystów - na wnioski czekamy do 17 maja

2021-04-29 10:21:40, Q4.pl

Trwa nabór wniosków o stypendia artystyczne marszałka dla twórców, animatorów kultury i osób zaangażowanych w opiekę nad zabytkami. Wsparcie można wykorzystać na podjęcie dodatkowej edukacji artystycznej lub realizację projektów kulturalnych, m.in. na organizację wystaw, publikację książki, nagranie płyty lub nakręcenie filmu. Projekty mogą być realizowane w trybie online lub udostępnianie w formie elektronicznej. Na wnioski czekamy do 17 maja.

Wspieranie twórców i animatorów kultury, a także osób poświęcających się opiece nad zabytkami to dla nas niezwykle ważne zadanie. Nasz region jest miejscem przyjaznym szeroko rozumianej kulturze, a najwartościowsze projekty w tej sferze i najciekawsze postaci znajdują oparcie w mecenacie samorządu województwa. Zachęcam do aplikowania o to wparcie - mówi marszałek Piotr Całbecki.

Wojewódzkie stypendia artystyczne to forma wsparcia finansowego udzielanego utalentowanym mieszkańcom naszego regionu w różnym wieku. Przyznajemy je dwa razy w roku już od czternastu lat. Są motywacją do podejmowania nowych wyzwań w sferze działalności artystycznej oraz pomagają realizować ciekawe i ambitne projekty. Otrzymują je osoby zajmujące się twórczością artystyczną (między innymi w dziedzinie sztuki filmowej, rzeźby, plastyki, muzyki, literatury, teatru), upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do 17 maja:

  • w punkcie informacyjno-podawczym w pawilonie przed Urzędem Marszałkowskim przy placu Teatralnym 2 w Toruni
  • lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
plac Teatralny 2, 87-100 Toruń (o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego (tel. 883 359 313, e-mail: m.majrowska@kujawsko-pomorskie.pl.

Zasady i tryb przyznawania stypendiów z załącznikami

W pierwszej w tym roku edycji programu przyznaliśmy czternaście stypendiów. Wsparcie wyniosło od 3,5 do 7 tysięcy złotych. Czworo stypendystów w tym gronie to muzycy, dwoje reprezentuje sztuki plastyczne, dwie osoby są promotorami kultury, a cztery są zaangażowane w opiekę nad zabytkami. Wśród nagrodzonych znaleźli się także tancerka i fotograf. Stypendyści pochodzą z Bydgoszczy, Torunia, Grudziądza, Włocławka, Pigży (w powiecie bydgoskim) i Turzna (powiat toruński). Podczas marcowej uroczystości zaprezentowano sylwetki i dorobek twórczy wyróżnionych.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa prac tegorocznego stypendysty Wojciecha Szabelskiego.

(Informacja prasowa Urzędu Marszałkowskiego + Fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKP)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz