Pracownia digitalizacji w miejskiej bibliotece pracuje pełną parą

2021-04-07 08:12:48, Q4.pl

Miejska Biblioteka Publiczna we Włocławku, digitalizując swoje zbiory, chce je uchronić przed zniszczeniem i nadmierną eksploatacją, a także udostępnić on-line mieszkańcom miasta i regionu.

Właśnie minęły dwa lata od rozpoczęcia cyfryzacji zbiorów, które posiada Biblioteka. Przez ten czas wykonano 2 383 numerów czasopism, co daje 13 756 skanów.

Realizacja projektu „Kultura w zasięgu 2.0” w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włocławku odbywa się na podstawie umowy partnerskiej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wyposażenie pracowni na chwilę obecną to: dwa skanery do digitalizacji książek i czasopism, czytnik do mikrofilmów, lustrzanka cyfrowa, laptop, monitory oraz serwer z oprogramowaniem.

Łączna wartość wyposażenia pracowni digitalizacji zakupionego w ramach realizacji projektu „Kultura w zasięgu 2.0” wyniosła: 468 179, 82 w tym:

  • środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – 397 952,84 zł (co stanowi 85% kwoty ogółem).
  • wkład własny w formie dotacji celowej Gminy Miasto Włocławek – 70 226,98 zł (co stanowi 15 % kwoty ogółem).

Biblioteka w niedalekiej przyszłości czeka na repozytorium zbiorów cyfrowych, do którego będą przesłane przekształcone cyfrowo materiały biblioteczne. Czasopisma będą wtedy udostępniane czytelnikom przez Kujawsko-Pomorską Bibliotekę Cyfrową.

Pełna informacja na ten temat dostępna jest tutaj.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz