Włocławskie podstawówki w trybie zdalnym

2021-03-23 08:14:22, Q4.pl

Nie tylko uczniowie klas starszych, ale również klas I - III do 9 kwietnia br. będą uczyli się zdalnie. Zmiany w nauczaniu dla uczniów wszystkich klas szkół podstawowych to efekt ministerialnego rozporządzenia. Warto jednak przy tej okazji pamiętać o kilku ważnych informacjach.

W tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców. Placówki wychowania przedszkolnego nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

Do 11 kwietnia zostaje przedłużone kształcenie na odległość również dla szkół: ponadpodstawowych, szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.

Zasady działania szkół i placówek specjalnych pozostają również bez zmian. Organizacja praktycznej nauki zawodu, w tym nauki dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, zostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach. Ponadto dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.

Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz