Przypominamy o przewodniku po dotacjach do remontów

2021-03-05 08:23:12, Q4.pl

Dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości zlokalizowanych w Specjalnej Strefie Rewitalizacji, dostępny jest przewodnik po dotacjach do robót polegających na remoncie lub przebudowie oraz, w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków, pracach konserwatorskich i restauratorskich.

Wydawnictwo przygotowane przez pracowników Urzędu Miasta Włocławek ma za zadanie w przystępny sposób przedstawić procedurę ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Przypomnijmy, że nabór wniosków o dotację do robót lub plac zaplanowanych na 2021 rok trwa do 8 marca br.

Elektroniczna wersja przewodnika jest zamieszczona na stronie Rewitalizacji.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz