Zamknij X

4 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Świadomości HPV

2021-03-04 08:24:15, Q4.pl

Warto przy tej okazji wspomnieć, że Miasto Włocławek już od kilku lat realizuje program szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego. Obecnie trwa procedura konkursu ofert na wybór realizatora programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Włocławek” w 2021 r.

Przypomnijmy: w tegorocznej edycji planowane są szczepienia II dawką szczepionki 165 dziewcząt, którym podano I dawkę szczepionki w ramach programu w 2020 roku; szczepienia I dawką szczepionki do 200 dziewcząt 12-letnich (ur. w 2009 r.); szczepienia II dawką szczepionki do 70 dziewcząt 12-letnich (ur. w 2009 r.). Świadczenia będą udzielane dobrowolnie i bezpłatnie, po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych.

Wysokość środków publicznych planowanych na realizację programu wynosi 172 950 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych). W ramach programu będą także realizowane działania z zakresu edukacji zdrowotnej.

(Informacja prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz