Działania Straży Miejskiej we Włocławku

2021-01-18 09:28:33, Q4.pl

Straż Miejska we Włocławku przypomina o obowiązku odśnieżania chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Musimy też pamiętać o konieczności usuwania sopli i nawisów śnieżnych.

W związku z tym, że zagościła w naszym kraju i regionie zimowa aura, warto przypomnieć podstawowe obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania stanu czystości i porządku. Jednym z nich jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej, służącą dla ruchu pieszych, położony bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Należy również zauważyć, że właściciel nieruchomości nie musi sprzątać chodnika, na którym dopuszczony jest płatny postój pojazdów lub parkowanie samochodów (podst. art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Innym bardzo ważnym obowiązkiem, nałożonym na właścicieli nieruchomości lub zarządców obiektów budowlanych jest obowiązek zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu, w razie wystąpienia zewnętrznych czynników. Do takich czynników zewnętrznych zalicza się sople, nawisy śnieżne lub bryły śniegu, powstałe na dachu lub elewacji budynku. Właściciel lub zarządca zgodnie z art. 61 pkt. 2 ustawy prawo budowlane jest zobowiązany do usunięcia tego rodzaju zagrożenia. W przypadku niewykonania obowiązku uprzątnięcia chodnika z liści, błota, śniegu lub innych zanieczyszczeń, strażnik miejski może nałożyć mandat karny w wysokości 100 zł, może również skierować wniosek do sądu o ukaranie.

(Informacja prasowa Straż Miejska Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz