Informacja o stanie rozliczeń z ZUS za 2020 r. dostępna już na PUE ZUS

2021-01-14 15:08:03, Q4.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił dla około 2,5 mln płatników składek informację o saldzie na koniec grudnia 2020 r. i rozliczeniu wpłat z 2020 roku. W wojewodzie kujawsko-pomorskim taką informację otrzymało ponad 118 tys. przedsiębiorców. Informacje zostały zamieszczone na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Odmiennie niż w latach poprzednich informacje roczne zostały przekazane drogą elektroniczną na Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Papierowy list od ZUS otrzymali jedynie nieliczni klienci z nadpłatami na kontach, którzy jeszcze nie mają założonych kont na PUE ZUS – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Z informacji z ZUS każdy przedsiębiorca, który ją otrzymał, dowie się, w jakiej wysokości wpłacił w ubiegłym roku składki na swój indywidualny rachunek (NRS) i jakie należności zostały z nich rozliczone. A co najważniejsze dowie się, czy jego konto jest rozliczone na zero, czy ma nadpłatę lub niedopłatę.

Ważne jest, aby każdy płatnik składek, który otrzyma elektroniczną korespondencję z ZUS, dokładnie ją przeczytał. Może się w niej pojawić informacja o nawet groszowej czy kilkugroszowej niedopłacie lub nadpłacie. Przedsiębiorcy powinni wykaz wpłat z 2020 r. przesłany przez ZUS zestawić ze swoimi księgami finansowymi. Jest to dla przedsiębiorców podstawa, aby zweryfikować, czy sytuacja przedstawiona przez Zakład jest zgodna z ich rozliczeniami.

Przy niewielkich kwotach niedopłaty lub nadpłaty można je skorygować pomniejszeniem, lub powiększeniem najbliższej płatności. Przy wyższych niedopłatach trzeba zdawać sobie sprawę z konieczności doliczenia odsetek, do czego pomocny jest kalkulator na stronie ZUS. Jeżeli przedsiębiorca nie jest w stanie jedną wpłatą spłacić zaległości, Zakład poleca i zachęca do zawarcia układu ratalnego i tym samym wstrzymania naliczania odsetek za zwłokę.

Możliwość przedstawienia przedsiębiorcom stanu bieżących rozliczeń składkowych to efekt projektu e-składki, czyli wprowadzenia indywidualnych numerów rachunków składkowych dla każdego płatnika składek. Dziś przedsiębiorca zamiast trzech lub czterech przelewów dokonuje tylko jednej płatności, a Zakład sam rozksięgowuje wpłatę na poszczególne fundusze i ubezpieczenia. Informacja o stanie rozliczeń z ZUS jest przesyłana przedsiębiorcom każdego roku. Od bieżącego roku na konta płatników na PUE.

(Informacja prasowa ZUS)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz