Szkoły średnie i wyższe będą kształcić zdalnie

2020-10-16 11:25:11, Q4.pl

Od poniedziałku, 19 października wszystkie szkoły we Włocławku - oprócz podstawowych - będą prowadzić zajęcia wyłącznie w trybie online (poza zajęciami praktycznymi) – tak jak miało to miejsce w poprzednim roku szkolnym/akademickim. To konsekwencja wejścia Włocławka do strefy czerwonej.

W ciągu ostatnich kilku tygodni edukację zdalną wprowadzano już w szeregu włocławskich placówek oświatowych. W większości przypadków z powodu kontaktu z osobami zakażonymi koronawirusem wprowadzano ją w poszczególnych klasach. Jednak, na przykład, w Zespole Szkół nr 5 procedura objęła całą placówkę. Taką formę nauki prowadzi obecnie siedem szkół – w tym ZS nr 3 całkowicie zdalnie, a Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 uczy na odległość aż 13 oddziałów.

Już od tego poniedziałku (19.10), zgodnie z nowymi zasadami bezpieczeństwa, wprowadzonymi przez rząd, w strefach czerwonych (do jakich należy teraz Włocławek), wszystkie zajęcia w szkołach ponadpodstawowych i wyższych będą musiały przenieść się do internetu – z wyjątkiem zajęć praktycznych. Zmiany te nie obejmują szkół podstawowych – funkcjonują one dalej tak samo.

Podczas wczorajszej konferencji premier Mateusz Morawiecki nie wykluczył jednak włączenia w nauczanie zdalne również szkół podstawowych w przypadku, gdy obecne obostrzenia nie poskutkują spadkiem liczby zakażeń.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz