Fiskus przypomina: To ostatnie dni na złożenie zeznania podatkowego

2020-05-30 11:15:19, Maciej Kowalczyk

W tym roku mieliśmy nieco więcej czasu na złożenie zeznań podatkowych. Ze "skarbówką" jednak rozliczyć się trzeba. Termin na złożenie deklaracji podatkowych mija 1 czerwca, Dotyczy to wszystkich zeznań rocznych: PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39. .

W związku z wprowadzonym częściowym ograniczeniem dostępu do Urzędu Skarbowego we Włocławku (ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa) zeznania podatkowe można składać:

  • On-line poprzez usługę Twój e-PIT - logując się na stronie podatki.gov.pl
  • On-line poprzez aplikację e-Deklaracje - logując się na stronie podatki.gov.pl
  • W urzędzie – poprzez wrzucenie zeznania (rozliczonego na formularzu papierowym) do wystawionej urny
  • Wysyłając zeznanie (rozliczone na formularzu papierowym) pocztą.

W wyjątkowych sytuacjach, w których nie można załatwić sprawy poprzez e-usługi lub telefonicznie możliwa jest wizyta w Urzędzie Skarbowym we Włocławku w trzy dni w tygodniu tj. w poniedziałki w godz. 12.00 – 18.00, w środy w godz. 9.00 – 15.00 i w piątki w godz. 9.00 – 13.00.

Informacje w zakresie zeznań podatkowych można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonu: 54 42-32-211 (bez działalności); 54 42-32-202; 54 42-32-204; 54 42-32-206;  54 42-32-207;  54 42-32-208;  54 42-32-273;  54 42-32-266; 54 42-32-210;  54 42-32-255.

Dla osób, które rozliczają się na drukach PIT-37 i PIT-38 w usłudze Twój e-PIT zostało automatycznie zaakceptowane zeznanie podatkowe (jeśli wcześniej nie zostało złożone samodzielnie). Gdyby okazało się, że automatycznie zaakceptowane przez administrację skarbową zeznanie trzeba skorygować, to można to nadal zrobić zarówno poprzez usługę Twój e-PIT, aplikację e-Deklaracje lub też w sposób tradycyjny na papierowym formularzu. Osoby prowadzące działalność gospodarczą samodzielnie wypełniają i przesyłają zeznanie do urzędu skarbowego. Z usługi można skorzystać do 1 czerwca, poprzez opcję korekty deklaracji, która została automatycznie zaakceptowana, złożyć swój PIT. Składając korektę można w deklaracji zmienić wszelkie zawarte automatycznie informacje m.in. dane dot. ulg czy OPP, której przekazujemy1% podatku. .

Aplikacja e-Deklaracje również umożliwia złożenie zeznania PIT po 30 kwietnia. Są tam formularze dla osób fizycznych oraz dla przedsiębiorców, a także oświadczenie PIT-OP, za pomocą którego można przekazać 1% podatku wybranej OPP. Można złożyć zeznanie, jak i korektę. Należy pamiętać, że jeśli wcześniej złożony został PIT albo zeznanie podatkowe zostało automatycznie zaakceptowane w usłudze Twój e-PIT, to kolejna deklaracja jest korektą. .

PIT-OP również do 1 czerwca. Dzięki oświadczeniu PIT-OP podatnik może przekazać 1% swojego podatku wybranej organizacji pożytku publicznego, łącznie ze wskazaniem celu szczegółowego. Może to zrobić poprzez usługę Twój e-PIT, aplikację e-Deklaracje lub papierowo, składając oświadczenie do specjalnej urny zlokalizowanej w urzędzie.

Jednym z rozwiązań wprowadzonych Tarczą antykryzysową jest wydłużenie terminu na przekazanie OPP 1% podatku. W tym roku złożenie zeznania lub oświadczenia PIT-OP po 30 kwietnia, nie później jednak niż do 1 czerwca oraz 30 czerwca 2020 w przypadku korekty zeznania, umożliwi przekazanie 1% na rzecz wybranej organizacji. Osoby, które chcą przekazać 1% zaznaczają to w zeznaniu. Jeżeli nie składają zeznania (emeryci/renciści) wówczas mogą skorzystać z oświadczenia PIT-OP. Korzystający z usługi Twój e-PIT mają automatycznie wskazaną OPP z ubiegłorocznego rozliczenia.

Deklaracja złożona przez podatnika w formie papierowej będzie obsłużona przez urząd skarbowy i będzie wywoływała skutek prawny jako ważniejsze rozliczenie podatkowe, niż to zaakceptowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT, ponieważ będzie zawierała informacje posiadane przez rozliczającego się. Istotne jest, że deklaracje PIT-37 i PIT-38 złożone po 30 kwietnia stanowią korekty tych zeznań zaakceptowanych automatycznie w usłudze Twój e-PIT. Błędnie wskazany cel złożenia deklaracji będzie weryfikowany przez urząd skarbowy i w razie potrzeby wyjaśniany z podatnikiem.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r. PIT (podobnie jak CIT i VAT) płacimy do urzędu skarbowego wyłącznie na swój indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy). Numer swojego mikrorachunku można sprawdzić w generatorze dostępnym na stronie podatki.gov.pl. Wystarczy podać swój numer PESEL lub NIP. Podatnicy korzystający z usługi Twój e-PIT, którym z zeznania wyjdzie kwota do zapłaty, będą mieli automatycznie dodany właściwy mikrorachunek. Mogą wpłacić podatek online bezpośrednio w usłudze.

Osoby, które chcą załatwiać on-line sprawy urzędowe, ale nie mają jeszcze profilu zaufanego ani konta w banku, który umożliwia założenie profilu zaufanego bez konieczności jego potwierdzania w wyznaczonych punktach, zachęcamy do skorzystania z Tymczasowego profilu zaufanego.

Tymczasowy profil zaufany to rozwiązanie uruchomione przez Ministerstwo Cyfryzacji, ważne 3 miesiące. Różni się od standardowego profilu zaufanego tym, że można go założyć bez konta w odpowiednim banku. Nie ma też konieczności potwierdzania profilu zaufanego w wyznaczonych punktach. W szczególności umożliwia on poszerzenie zakresu usług świadczonych przez organy podatkowe bez konieczności osobistego stawiennictwa w siedzibach urzędów.

(Inf. prasowa KAS)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz