60 tys. wniosków z tarczy wpłynęło do ZUS-u w województwie kujawsko-pomorskim

2020-04-17 09:58:56, Maciej Kowalczyk

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie kujawsko pomorskim do 15 kwietnia wpłynęło niemal 60 tys. wniosków w ramach „tarczy antykryzysowej”. Najwięcej z nich, bo ponad 45,6 tys. dotyczy zwolnienia z obowiązku opłacania składek. 12,5 tys. to wnioski o świadczenie postojowe. Pozostałe wnioski dotyczą odroczenia terminu płatności składek lub rozłożenia należności na raty bez pobierania opłaty prolongacyjnej.

W ramach „tarczy antykryzysowej” przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulg, które pomogą im przetrwać trudny dla firmy okres związany z epidemią koronawirusa. Tarcza daje prawo do świadczenia postojowego dla osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób wykonujących umowy cywilnoprawne. Każdy płatnik może także skorzystać z ulgi w postaci odroczenia terminu płatności albo rozłożenia na raty należności od stycznia 2020 r. bez opłaty prolongacyjnej.

Wśród przedsiębiorców jednak największym zainteresowaniem cieszy się możliwość zwolnienia z opłacania składek. Zwolnienie dotyczy całości nieopłaconych składek należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., bez względu na źródło ich finansowania. Zwolnieniem mogą być objęte tyko te składki, które nie zostały opłacone na dzień złożenia wniosku. O taką formę pomocy stara się 45,6 tys. przedsiębiorców z naszego regionu - informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Ze zwolnienia z opłacania składek mogą skorzystać:

  • osoby opłacające składki na własne ubezpieczenia, którzy prowadzili działalność przed 1 lutego 2020 r. i ich przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia)
  • duchowni,
  • płatnicy, którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób i byli płatnikami przed 1 lutego 2020 r.;

Warunkiem zwolnienia z opłacania składek jest to, żeby przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. nie miał zadłużenia za okres dłuższy niż 12 m-cy lub zadłużenie było objęte spłatą w ramach zawartego
z ZUS układu ratalnego.

Popularne jest też świadczenie postojowe, o które zwróciło się 12,5 tys. osób z województwa kujawsko-pomorskiego, w tym 11,5 tys. osób samozatrudnionych oraz 984 osób na umowach cywilnoprawnych.
Z kolei z ulgi w formie odroczenia terminu płatności składek lub rozłożenia należności na raty bez pobierania opłaty prolongacyjnej planuje skorzystać przeszło 1,4 tys. przedsiębiorców z naszego regionu. Ulga dotyczy wszystkich składek - zarówno opłacanych za przedsiębiorcę jak i jego pracowników. Nie ma tu znaczenia wielkość firmy. Ze wsparcia mogą skorzystać także samozatrudnieni.

(Inf. prasowa ZUS)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz