Rodzynki z pozarządówki - ostatni dzień na złożenie wniosków

2020-03-31 10:11:14, Maciej Kowalczyk

Jeszcze tylko dziś (31 marca) można się zgłosić do konkursu "Rodzynki z pozarządówki", w którym będą wyróżnione najlepsze inicjatywy organizacji pozarządowych z regionu, przyznając ich twórcom i realizatorom nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego.

- Działające w Kujawsko-Pomorskiem instytucje trzeciego sektora to ważni partnerzy samorządowych władz województwa w niemal każdym obszarze życia społecznego i gospodarczego. Korzystamy z ich wiedzy i doświadczenia, dzięki czemu nasze wspólne inicjatywy są bardziej skuteczne i efektywne. Ideą konkursu „Rodzynki z pozarządówki” jest wsparcie mniejszych organizacji, opierających się przede wszystkim na wolontariacie, realizujących interesujące, nowatorskie projekty – mówi marszałek Piotr Całbecki.

To już trzynasta edycja konkursu. Czekamy na zgłoszenia dotyczące projektów na rzecz pożytku publicznego, realizowanych w ubiegłym roku przez stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe i inne podmioty trzeciego sektora, w tym działające na tym polu instytucje Kościoła katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych.

Uczestnicy konkursu:

-bezpośredni realizatorzy zgłaszanego projektu (inicjatywy społecznej)
-posiadający siedzibę i działający w naszym regionie
-z rocznymi przychodami nie wyższymi niż 300 tysięcy złotych.

Nagrody mają charakter pieniężny, łączna pula wynosi w tym roku 30 tysięcy złotych. W konkursie nie mogą uczestniczyć organizacje nagrodzone w trzech poprzednich edycjach.

Szczegóły i dokumenty

Termin składania wniosków upływa 31 marca (decyduje data stempla pocztowego).

W trakcie dwunastu poprzednich edycji konkursu nagrodziliśmy w sumie 131 organizacji. Wśród ubiegłorocznych laureatów znalazły się między innymi: Borowiackie Towarzystwo Kultury w Tucholi, Bydgoskie Stowarzyszenie Kajakowe Binduga, Stowarzyszenie Zielona Lipa w powiecie lipnowskim, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Społecznej w powiecie inowrocławskim, Ochotnicza Straż Pożarna Wronowy w powiecie mogileńskim.

Poniżej informacje o ostatnich trzech edycjach konkursu:

2019
2018
2017

Co roku Urząd Marszałkowski powierza organizacjom pozarządowym realizację ważnych zadań publicznych między innymi w dziedzinie kultury, sportu, zdrowia, rozwiązywania problemów uzależnień i integracji społecznej. W 2020 roku trafi na ten cel blisko 8 milionów złotych. W strukturze Urzędu Marszałkowskiego funkcjonuje Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (strona internetowa prowadzona przez Biuro), ważną rolę konsultacyjną i doradczą spełniają Sejmik Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Co roku prowadzimy też kampanię zachęcającą do przekazania jednego procenta podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego z województwa kujawsko-pomorskiego (więcej).

(Inf. prasowa Urząd Marszałkowski)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz