Lokalne samorządy podpisały porozumienie. W tle – koronawirus

2020-03-12 16:30:51, Maciej Kowalczyk

Prezydent Marek Wojtkowski, starosta powiatu włocławskiego Roman Gołębiewski, wójt Gminy Lubanie Larysa Krzyżańska, burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski i sekretarz Gminy Włocławek Piotr Stanny podpisali dziś we Włocławku porozumienie o delegowaniu pracowników urzędów do pracy w innych jednostkach samorządowych.

Podpisane porozumienie to pokłosie uchwalonej specustawy w sprawie koronawirusa. W przypadku zwiększenia liczby zachorowań uniemożliwiającego funkcjonowanie poszczególnych wydziałów czy urzędów, jednostki mogą „delegować”pracowników do ich obsługi, przejmując obowiązki „zagrożonych” samorządów. Tego właśnie dotyczy treść podpisanego dziś dokumentu.

Życzylibyśmy sobie, żeby do takiej sytuacji nie doszło, ale musimy się asekurować, bo mając na względzie dynamikę procesów, które zachodzą ostatnio w Polsce, w sytuacji zdrowotnej, musimy też takie negatywne scenariusze uwzględniać – wyjaśniał Marek Wojtkowski – Na podstawie tego porozumienia będziemy gotowi na takie zdarzenia. Bardzo dziękuję Pani Wójt, Panu Staroście, Panu Burmistrzowi, Panu Sekretarzowi (…) za zrozumienie tej sytuacji.

Podpisane porozumienie jest szczególnie istotne w przypadku zagrożenia ciągłości pracy newralgicznych wydziałów urzędów. Do takich, bez wątpienia, zaliczyć można wydziały komunikacji, czy Urzędy Stanu Cywilnego, które codziennie przyjmują dziesiątki petentów. Ciągłość pracy urzędów musi być zapewniona - podkreślali zebrani:

Po to ta inicjatywa, żeby (…) dostępność w zakresie wszelkich usług była zapewniona dla wszystkich mieszkańców z Włocławka, powiatu i okolicznych gmin. Zachęcamy inne samorządy do podejmowania podobnych inicjatyw. Myślę, że jest to bardzo ważne z punktu widzenia naszych mieszkańców – mówił burmistrz Tomasz Chymkowski.

Podpisane porozumienie, jak tłumaczyła Larysa Krzyzańska obejmuje także współpracę w zakresie wymiany informacji dotyczących bieżącej sytuacji epidemiologicznej i wypracowywanie stosownych procedur pomiędzy sygnatariuszami.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz