Zamknij [X]

Komunikat PGK Saniko w sprawie obsługi mieszkańców

2020-03-12 09:30:21, Maciej Kowalczyk

Zarząd PGK "Saniko" Sp. z o.o. informuje, że stosując się do zaleceń władz centralnych,w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 ...

... oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom mających bezpośredni kontakt z klientami, od dnia 12 marca 2020 r. ograniczone zostaną przyjęcia interesantów, w następujący sposób:

1) Biuro Obsługi Klienta oraz kasa czynne będą w godzinach 9.00-12.00,

2) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny będzie w dni powszednie w godzinach 12.00-15.00, w przypadku postępu rozwoju choroby zakaźnej COVID-19 na terenie naszego kraju, może nastąpić konieczność zamknięcia PSZOK o czym powiadomimy w odrębnym piśmie.

 

Worki na odpady wydawane będą mieszkańcom w godzinach pracy BOK, tj. od godziny 9.00 do godziny 12.00. Nadto, w celu ograniczenia do minimum niebezpieczeństwa rozprzestrzeniania się wirusa, klienci obsługiwani będą pojedynczo. Zarząd PGK "Saniko" Sp. z o.o. zaleca dokonywanie wpłat drogą elektroniczną, a także - o ile to możliwe - załatwianie wszelkich spraw związanych z realizacją usług, drogą elektroniczną lub telefonicznie. W tym celu uruchomiona zostanie dodatkowa linia telefoniczna o numerze 54 412-38-89 oraz na bieżąco monitorowana będzie skrzynka elektroniczna.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz