Rozlicz się przez internet - zachęca Urząd Skarbowy

2020-02-19 08:46:56, Maciej Kowalczyk

Rozpoczęła się akcja składania zeznań podatkowych za rok 2019. We włocławskim Urzędzie Skarbowym czekają specjalne stanowiska dla rozliczających się z fiskusem. Urzędnicy zachęcają także, by rozliczać się przez internet, lub za pomocą usługi „Twój e-PIT”.

W sali obsługi, na parterze budynku Urzędu Skarbowego we Włocławku, wydawane są druki zeznań wraz z załącznikami, przyjmowane są zeznania podatkowe oraz uruchomione zostały stanowiska komputerowe dla podatników w celu elektronicznego składania przez podatników zeznań podatkowych za 2019r. lub skorzystania z zeznania przygotowanego w ramach usługi „Twój e-PIT”. Jednocześnie pracownicy Urzędu Skarbowego zachęcają do tego, by w miarę możliwości rozliczać się z podatków przez internet, dzięki czemu zaoszczędzimy cenny czas.

W tym roku podatnicy prowadzący własną działalność gospodarczą (opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych) muszą zeznanie w terminie - od 15 lutego 2020r. do 02 marca 2020r.

Podatnicy nie prowadzący działalności gospodarczej oraz dla podatnicy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, powinni złożyć zeznanie w terminie od 15 lutego 2020r. do 30 kwietnia 2020r.

Obsługa podatników w tym zakresie odbywać się będzie W SALI OBSŁUGI na parterze budynku Urzędu Skarbowego we Włocławku przy ul. Okrzei 72B w poniedziałki od godz. 8.00 do 18.00, od wtorku do piątku od godz. 8.00 do 15.00 - informuje US.

Informacje w zakresie wypełniania zeznań podatkowych podatnicy mogą uzyskać w budynku Urzędu Skarbowego we Włocławku przy ul. Okrzei 72B w sali obsługi a także:

  • podatnicy nie prowadzący działalności gospodarczej - w pokoju nr 134, bądź telefonicznie pod numerem 54 42-32-211,
  • podatnicy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych oraz opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych - w pokojach nr: 122, 123, 124, 133, 135 i 136 bądź telefonicznie pod numerami: 54 42-32-202, 54 42-32-206, 54 42-32-204, 54 42-32-273, 54 42-32-207, 54 42-32-266, 54 42-32-208, 54 42-32-210, 54 42-32-255.

Tak jak w poprzednim roku od 15 lutego dostępna jest usługa „Twój e-PIT” na Portalu podatkowym www.podatki.gov.pl.

W ramach tej usługi Krajowa Administracja Skarbowa, na podstawie danych znajdujących się w systemach teleinformatycznych resortu, sporządziła za podatnika zeznanie podatkowe i udostępniła je w wersji elektronicznej na Portalu. Usługa będzie dostępna tak jak w roku ubiegłym dla podatników chcących złożyć zeznanie PIT-37 (uzyskujący dochody z umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło) lub PIT-38 ( uzyskujący dochody z papierów wartościowych, udziałów w spółkach).

Dodatkowo w tym roku usługa ta została rozszerzona o PIT-36 ( uzyskujący dochody np. z umów najmu, dzierżawy, emerytur i rent z zagranicy) i PIT-28 ( uzyskujący dochody np. z umów najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze), ale w zakresie tych zeznań nie będzie dotyczyć przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.

(Inf. prasowa KAS)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz