Zamknij X

Strategia przyspieszenia 2030+. We Włocławku rozmawiano o zdrowiu

2020-02-11 14:14:13, Maciej Kowalczyk

We włocławskim szpitalu spotkali się dziś naukowcy i praktycy lecznictwa oraz samorządowcy. To jeden z paneli branżowych, które odbywają się w ramach opracowania strategii rozwoju województwa do roku 2030. Prace nad strategią rozpoczęły się oficjalnie w połowie stycznia. Dokument ma określać kierunki rozwoju regionu i obszary wymagające wsparcia władz samorządowych.

Wśród tematów spotkania, które odbyło się w marszałkowskim Szpitalu im. Popiełuszki, znalazły się zagadnienia dotyczące służby zdrowia. Mówiono o inwestycjach infrastrukturalnych, ale przede wszystkim o innych problemach związanych z tematyką zdrowotną – profilaktyce oraz deficycie kadr lekarskich i pielęgniarskich.

Ten ostatni problem dotyczy nie tylko placówek w regionie, o wakatach na stanowiskach w służbie zdrowia słyszymy codzienni i niemal codziennie docierają sygnały o kolejnych likwidowanych z tego powodu oddziałach w szpitalach. Przykładem może być decyzja o zawieszeniu funkcjonowania Oddziału Chirurgii Dziecięcej we włocławskiej lecznicy w kwietniu ubiegłego roku.

Niestety kadry lekarskiej brakuje – przyznaje dyrektorka włocławskiej placówki Karolina Welka - Borykamy się z tym, że nasi lekarze dostają finansowo ciekawsze oferty w innych miejscach.(...) Potrzeby pacjentów są coraz większe, w związku z tym my też powinniśmy mieć coraz większą kadrę (...) Tego nie ma, nie zostało to wcześniej zabezpieczone i nad tym ubolewamy. (...) Chcielibyśmy rozwijać kolejne specjalności, ale specjalistów brak, lub jest ich niewielu.

Choć wydaje się, że to największe wyzwanie przed jakim stoi służba zdrowia w regionie, to problemów jest więcej i co warte podkreślenia, nie zawsze sposób bezpośredni dotyczą one placówek i personelu.

Mamy ciągle bardzo duży zakres umieralności na choroby nowotworowe, te choroby związane z zatruciem środowiska, te związane z naszym niezdrowym trybem życia. To wszystko musimy opanować, także i w tej strategii – podkreśla Sławomir Kopyść z Zarządu Województwa.

To właśnie profilaktyka jest tym obszarem gdzie działania samorządu są szczególnie istotne. Zwłaszcza biorąc pod uwagę szeroki zakres instrumentów pozostających w jego gestii. Dofinansowania programów profilaktycznych i badań przesiewowych już jest ważnym elementem w realizowanym Regionalnym Programie Operacyjnym. Wszystko wskazuje na to, że w kolejnej perspektywie unijnej 2021-2027 środki na ten cel nadal będą płynąć do placówek i organizacji szerokim strumieniem, na tym polu bowiem do zrobienia jest jeszcze wiele.

Włocławek i powiat włocławski jest obszarem gdzie mamy największą śmiertelność z powodu chorób układu krążenia – zwraca uwagę Małgorzata Wiśniewska dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego – Warto o tym rozmawiać. Choroby układu krążenia, to są te choroby, którym możemy przeciwdziałać sami, jako mieszkańcy.

Profilaktyka, kadry, wreszcie inwestycje – to zagadnienia, które szczególnie często poruszano podczas włocławskiego spotkania. Zwracano jednak także uwagę na to, że służba zdrowia jest elementem, który pozostaje w istotnym związku z innymi obszarami rozwoju, takimi jak choćby ochrona środowiska, czy, co mniej oczywiste, infrastruktura drogowa. Wszystkie te obszary znajda swoje miejsce w opracowywanym dokumencie.

Hasło przewodnie Strategii to przyspieszenie rozwoju (oficjalny tytuł: Strategia przyspieszenia 2030+). Zawierał będzie diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej województwa ze wskazaniem aktualnych wyzwań i szans rozwojowych, wizję funkcjonowania województwa w trzeciej dekadzie XXI wieku, cele i kierunki rozwoju, wykaz projektów kluczowych, założenia polityk rozwojowych w poszczególnych dziedzinach oraz wskazanie źródeł finansowania. Najprawdopodobniej zostanie ona przyjęta na wrześniowej sesji sejmiku. Nim to jednak nastąpi, przed autorami cykl paneli oraz konsultacje.

Także spotkania środowiskowe i terytorialne, które będą miały miejsce w różnych miejscowościach, także i we Włocławku, po to aby wysłuchać kompetentnych ludzi i odpowiedzieć sobie na pytanie, co należałoby zrobić, aby żyło nam się lepiej – dodaje radny Stanisław Pawlak.

W lutym i na początku marca odbędzie się jeszcze 11 paneli branżowych. Jutro (12 lutego) start konsultacji samorządowych – w Rypinie odbędzie spotkanie dedykowane społecznościom lokalnym powiatu rypińskiego.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz