Wernisaż wystawy w Muzeum Historii Włocławka

2019-07-08 09:23:57, Maciej Kowalczyk

W piątek 5 lipca w siedzibie Muzeum Historii Włocławka nastąpiło otwarcie wystawy czasowej „Architektura Włocławka w dwudziestoleciu międzywojennym”.

Przygotowana ekspozycja jest częścią II edycji projektu wystawienniczego „Miasto-Ludzie-Wolność”, którego pomysłodawcą jest Oddział Kujawsko-Pomorski Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Przedsięwzięcie to realizowane jest wspólnie przez instytucje muzealne działające na terenie naszego województwa.

Nie ulega wątpliwości, że krótki okres międzywojnia zapisał się złotymi literami w dziejach historycznej stolicy Kujaw. W tamtym czasie Włocławek był największym miastem powiatowym ówczesnego województwa warszawskiego, i choć daleko mu było do metropolii, to jednak przeżył ważny okres rozwoju, wyraźnie zaznaczając to w swojej strukturze, przestrzeni i architekturze. Prowincjonalne miasto, położone na rubieżach Imperium Rosyjskiego, wkroczyło na drogę ku nowoczesności. XIX-wieczna tkanka urbanistyczna ze neostylowymi, w większości skromnymi kamienicami, z rzadka przetykanymi okazałymi budowlami, stopniowo wypełniała się zabudową modernistyczną

Celem wystawy było popularyzacja tej tematyki i upowszechnienie społecznej świadomości co do wartości architektury tego okresu. To właśnie lata międzywojenne ostatecznie ukształtowały obraz centralnej części miasta, w tym okresie powstało sporo interesujących realizacji, które w prowincjonalnej mikroskali były odzwierciedleniem zjawisk w architekturze polskiej i europejskiej. Zajmują one znaczące miejsce w zabudowie miejskiej nie tylko pod względem liczby obiektów, tworzących nieraz całe enklawy architektoniczne, ale także jako mocny znak plastyczny, kontrastujący zarówno z dekoracyjnymi formami sprzed I wojny światowej, jak też z powojennymi blokami i niejednoznaczną, trudną jeszcze do definitywnej oceny architekturą współczesną.

Brak należytego rozpoznania architektury międzywojennej pod względem naukowym i artystycznym, a w konsekwencji brak świadomości co do jej znaczenia i wartości jest przyczyną postępującej deprecjacji: z przestrzeni miejskiej od dłuższego już czasu znikają kolejne, wartościowe realizacje tego okresu.

(Inf. prasowa Muzeum Historii Włocławek)

Fotorelacje


Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz