Włocławek - Miasto dla Biznesu - konferencja już w poniedziałek

2019-06-13 15:22:37, Maciej Kowalczyk

Jak uczynić Włocławek miastem przyjaznym dla biznesu. Jak sprawić, by przedsiębiorcy w pełni mogli wykorzystać potencjał swoich firm dzięki zmianom w lokalnym środowisku zewnętrznym. I co oni sam, mogą zaoferować miastu? Między innymi o tym dyskutować będą przedsiębiorcy, samorządowcy i naukowcy na zbliżającej się konferencji. "Włocławek - miasto dla biznesu" - rozpoczyna się w poniedziałek.

Spotkanie w Browarze B. zostało zainicjowane przez radną Agnieszkę Jurę - Walczak. Jak podkreśla radna, jej celem jest wypracowanie dialogu pomiędzy samorządem lokalnym a właścicielami firm działających w regionie. Zbliżająca się konferencja, to jednak tak naprawdę ukoronowanie wczesniejszych działań. Pierwsze spotkanie zainteresowanych stron odbyło się już na początku tego tygodnia. To na nim przedsiębiorcy mieli okazję wypowiedzieć się na temat tego, jakich działań ze strony miasta oczekują, by zoptymalizować rozwój firm. Jednak jest to tylko jedna strona przedsięwzięcia. Innym ważnym aspektem, jest też określenie przez ratusz, pożądanych z jego punktu widzenia, działań, które mogłyby wzmocnić samo miasto. 

Wszystkie stowarzyszenia biznesowe, które działają na terenie miasta i okolic, z chęcią włączyły się w tą inicjatywę. Oprócz tego, w naszym spotkaniu roboczym uczestniczyły również szkoły wyższe - dodaje radna Jura - Walczak.

Wnioski z poniedziałkowego spotkania są w tej chwili przedmiotem konsultacji i ostateczny kształt deklaracji nazywanej "Porozumieniem na rzez rozwoju Włocławka" nie jest jeszcze znany. Wciąż mogą pojawić się w nim nowe postulaty i zagadnienia. Jednak już w tej chwii można mówić o głównych obszarach, na które kieruje się uwaga przedsiębiorców. Jednym z postulatów jest, na przykład, stworzenie Rady Przedsiębiorczości, kolejnym - zoptymalizowanie edukacji we włocławskich szkołach i uczelniach, pod kątem oczekiwań rynku pracy.

Poza tym (...) skrócenie drogi administracyjnej, jeżeli chodzi o uzyskanie różnego rodzaju pozwoleń (...) I coś w co bardzo chętnei będą się włączali, czyli "odczarowanie wizerunku miasta" - mówi pomysłodawczyni konferencji.

Jak podkreśla zastępca prezydenta Krzysztof Kukucki, ta konferencja wpisuje się doskonale w strategię miasta dotyczącą relacji ze środowiskiem biznesowym:

Naprawdę nowe otwarcie. Coś, na czym naprawdę władzom miasta, prezydentowi Markowi Wojtkowskiemu zależy, czyli na wymianie doświadczeń, na komunikacji, na tym żebyśmy ze sobą rozmawiali. To pozwala na budowanie lepszego Włocławka w określonym kierunku. 

Jak podkreśla, sama konferencja wpisuje się też w postulaty Banku Światowego, który w ostatnich miesiacach, na zlecenie Komisji Europejskiej, przygotowywał raport traktujący, także, o tym, co we Włocławku można poprawić w zakresie instytucji otoczenia biznesu. 

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz