Saniko zaprasza Przedsiębiorców, którzy mają podpisaną umowę ze Spółką po odbiór worków

2019-05-15 09:24:01, Maciej Kowalczyk

Wszystkich zainteresowanych Przedsiębiorców, odbiorem worków oraz zawarciem lub zmianą umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zapraszamy do Biura Obsługi Klienta PGK Saniko, mieszczącego się przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” przypomina, że ogólnopolski system segregacji odpadów komunalnych z podziałem na 5 frakcji, obowiązuje również osoby prowadzące działalność gospodarczą. Oznacza to, że Przedsiębiorcy, którzy w związku z prowadzoną działalnością wytwarzają określone rodzaje odpadów i zdecydują się na wariant z segregacją - zobowiązani są do przestrzegania zasad segregacji, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku. W takim przypadku segregacja musi być prowadzona z podziałem na 5 frakcji; szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne, biodegradowalne, resztkowe.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Przedsiębiorców, którzy segregują odpady, PGK Saniko zaprasza osoby, które mają podpisane umowy z naszą Spółką – po odbiór worków przeznaczonych do segregacji.
Podmioty te, mogą również wystawiać odpady w swoich workach, zakupionych we własnym zakresie, jednakże muszą one spełniać wymogi kolorystyczne.

Przypominamy:

  • Szkło gromadzimy w workach zielonych,
  • Papier w workach niebieskich,
  • Metale i tworzywa w workach żółtych,
  • Biodegradowalne w workach brązowych,

UWAGA!
Odpady gromadzone selektywnie, odbierane są tylko w workach w odpowiedniej kolorystyce.

Niekiedy osoby prowadzące działalność gospodarczą, decydują się na wariant bez segregacji. Jest to jednak mniej opłacalny wybór. Jak informuje SANIKO:

Przedsiębiorca podpisuje umowę na odbiór odpadów zmieszanych, najmując pojemnik o pojemności 120 l. W takiej sytuacji odbieramy od niego odpady w ilości 120 l, w cenie podobnej do ceny przy odbiorze odpadów segregowanych. Gdyby ten Przedsiębiorca zdecydował się na podpisanie umowy na odbiór odpadów segregowanych, otrzymałby pojemnik na odpady resztkowe 120 l, worek lub pojemnik na odpady biodegradowalne 120 l, worek na szkło 120 l, worek na papier 120 l oraz worek na metale i tworzywa sztuczne 120 l. W takiej sytuacji odbieralibyśmy od niego 600 l odpadów, w cenie podobnej do ceny za odbiór odpadów niesegregowanych. Czyli o 480 l odpadów więcej niż przy umowie bez segregacji, w bardzo przybliżonej cenie.

(Inf. prasowa PGK SANIKO)

 

 

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz