Koniec konsultacji społecznych - SSR coraz bliżej

2019-03-27 09:29:16, Maciej Kowalczyk

Uchwała o Specjalnej Strefie Rewitalizacji coraz bliżej. Zakończyły się społeczne konsultacje projektu uchwały w sprawie jej powołania. Przypomnijmy, że konsultacje odbywały się od końca lutego.

Specjalna Strefa Rewitalizacji powstanie w centrum naszego miasta i obejmie całość obszaru rewitalizacji ujętego w Gminnym Programie z lipca ubiegłego roku. Jego powołanie ma ułatwić i zintensyfikować zmiany, jakie będą zachodziły w tej części miasta.

Największym zainteresowaniem mieszkańców biorących udział w konsultacjach cieszyły się kwestie zasad udzielania i wysokości planowanych dotacji oraz katalogu kosztów kwalifikowanych. Zgodnie z projektem Uchwały, dotacja może zostać udzielona na prace lub roboty, w poniższych grupach tematycznych: „Inwestycja z klasą” (do 50%), „Remont krok po kroku” (do 30 %), „Witryna +” (do 20 %), „Historia się opłaca” (do 50%). Wszystkie opinie i propozycje zostaną przeanalizowane i zawarte w raporcie z procesu konsultacji społecznych.

Przypomnijmy: Gminny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 został przyjęty przez Radę Miasta Włocławek w lipcu. Dokument zakłada realizację 92 projektów w okresie jego obowiązywania. W 2018 r. rozpoczęto realizację 15 projektów (2 projekty oczekują na ustanowienie Specjalnej Strefy Rewitalizacji i możliwość uzyskania dotacji), które mają swoją kontynuację w kolejnych latach. W 2019 r. zaplanowano do wdrożenia kolejnych 36 projektów.

( Inf. prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz