Kto zasiądzie w Radzie Seniorów. Głosowanie do 3 kwietnia

2019-03-26 13:33:52, Maciej Kowalczyk

Zakończona została procedura zgłaszania kandydatów na członków Włocławskiej Rady Seniorów – informuje Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, za pośrednictwem swojej strony internetowej. Osiem osób spełniło wymagania formalne.

Każdy podmiot i organizacja działająca na rzecz osób starszych na terenie Włocławka może zagłosować na maksymalnie dwóch kandydatów z listy zgłoszonych osób chętnych do zasiadania we Włocławskiej Radzie Seniorów II kadencji. W tym celu należy złożyć wypełnioną kartę do głosowania w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego, ul. Kościuszki 12, pokój nr 20.


Za głos ważny uznany będzie poprawnie wypełniony i podpisany formularz karty do głosowania.
Zgodnie z uchwałą Nr VI/17/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie powołania Włocławskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu, zmienionej uchwałą Nr XXI/80/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2016 r. a także uchwałą Nr XXXVI/177/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 listopada 2017 r. i uchwałą Nr V/7/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r, głosowanie trwa 14 dni od dnia opublikowania listy kandydatów.


Termin oddawania głosów mija 3 kwietnia 2019 r. (włącznie).


W skład Rady w wyniku przeprowadzenia otwartych uzupełniających wyborów wejdą 2 osoby, które uzyskają najwyższą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów zadecyduje losowanie.
Wyniki głosowania oraz informacja o kandydatach wyłonionych na członków Włocławskiej Rady Seniorów II kadencji w wyniku otwartego naboru zostaną ogłoszone do dnia 10 kwietnia 2019 r.

Informacja na ten temat jest opublikowana: http://cop.wloclawek.pl/2019/03/wybory-do-wloclawskiej-rady-seniorow-ii-kadencji/

(Inf. Prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz