Zamknij X

Zgłoszenia do Nagród Marszałka

2019-03-20 12:22:18, Maciej Kowalczyk

Po raz kolejny przyznane zostaną Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, najbardziej prestiżowe wyróżnienia, przyznawane za najwartościowsze dokonania w istotnych obszarach działalności publicznej i społecznej, profesjonalnej i biznesowej. Zgłoszenia składane do 30 kwietnia, gala nagród w czerwcu.

- Uhonorujemy najlepszych z najlepszych – osoby i zespoły, które swoją aktywnością, zaangażowaniem i pracą czynią dobro i służą rozwojowi regionu. Promujemy twórcze, nowatorskie przedsięwzięcia, warte naśladowania w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym, a przede twórcze i aktywne postawy – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Nagrody Marszałka przyznane zostaną w tym roku następujących dziedzinach:

· gospodarka
· fundusze unijne
· rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
· innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i obszarów wiejskich
· nauka, badania naukowe i postęp techniczny
· edukacja
· kultura
· ochrona zdrowia
· sport
· ochrona środowiska naturalnego
· działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka
· budowa społeczeństwa obywatelskiego
· promocja województwa.

Wśród ubiegłorocznych laureatów są m. in. ordynator chirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy prof. Andrzej Prokurat (za nowatorską metodę leczenia nowotworów dziedzicznych), fizyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prof. Ireneusz Grulkowski (za opracowanie dotyczące budowy nowej generacji tomografów optycznych) oraz zespół naukowców z Collegium Medicum UMK pod kierownictwem prof. Mariusza Kaczmarka (za opracowanie egzoszkieletu pasywnego dla dzieci z osłabieniem kończyn górnych).

Zapraszamy do składania wniosków.

Szczegóły naboru, dokumenty formularze: https://kujawsko-pomorskie.pl/nagrody-marszalka


( Inf. Prasowa Urzędu Marszałkowskiego)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz