Rusza zbiórka wielkogabarytów. Na początek w Śródmieściu.

2019-03-15 10:23:05, Maciej Kowalczyk

Jutro rusza wiosenna zbiórka wielkogabarytów 16 marca rozpocznie się pierwsza, tegoroczna zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z poszczególnych osiedli z terenu Włocławka.

Mieszkańcy poszczególnych osiedli powinni wystawić przed swoją posesją meble i inne odpady wielkogabarytowe, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, najpóźniej dzień przed planowanym odbiorem.

Harmonogram zbiórki jest następujący:

16 marca w godz. od 6:00 do 15:00 – osiedle ŚRÓDMIEŚCIE
23 marca w godz. od 6:00 do 15:00 – osiedle POŁUDNIE;
30 marca w godz. od 6:00 do 15:00 – osiedle ZAZAMCZE i ZACHÓD, KAZIMIERZA WIELKIEGO, WSCHÓD I RYBNICA;
06 kwietnia w godz. od 6:00 do 15:00 – osiedle MICHELIN I ZAWIŚLE;

Mieszkańcy nieruchomości w zabudowie wielolokalowej zarządzanej przez Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty, Zarządców zobowiązani są do wystawienia ww. odpadów na terenach, na których odbywają się zbiórki odpadów komunalnych /tzw. pergole/, właściwych ze względu na ich miejsce zamieszkania.

Mieszkańcy, którzy nie wystawią ww. odpadów w wyznaczonym terminie mogą je dostarczyć bezpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) funkcjonuje przy ulicy Komunalnej 4 we Włocławku. PSZOK przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku, w godz. od 700 do 1800 i w soboty od 900 do 1400 (styczeń, luty, marzec, kwiecień, listopad, grudzień) i od 900 do 1600 (maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik).

(Inf. prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz