Posiedzenia Komisji Rady Miasta.

2019-01-29 09:07:36, Maciej Kowalczyk

W związku ze zbliżającą się sesją Rady Miasta, która odbędzie się już w najbliższy czwartek pracę rozpoczęły Komisje RM. Dziś spotykają się: Komisja Edukacji, Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta.

O godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta. Radni zaopiniują m.in.: projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków; projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030.

Natomiast o godz. 14.00 rozpocznie się posiedzenie Komisji Edukacji. Przedmiotem obrad komisji będą m.in.: uchwała w sprawie zamiaru wyłączenia z Zespołu Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włocławku Szkoły Policealnej nr 2 we Włocławku i zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 2 we Włocławku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włocławku, dla której organem prowadzącym jest Miasto Włocławek; projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2019 rok.

Szczegółowe porządki obrad komisji dostępne są pod adresem: http://wloclawek.esesja.pl/

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz