Od 1 stycznia zmiany w funkcjonowaniu NPP

2018-12-20 08:53:01, Maciej Kowalczyk

Od 1 stycznia wchodzą w życie zmiany w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP). W przyszłym roku na terenie naszego miasta działać będą 4 punkty NPP.

Punkty w których mieszkańcy szukać mogą uzyskać pomoc ze strony radców prawnych znajdziemy:

  • przy ul. Mechaników 1 mieszczący się w Zespole Placówek nr 1, obsługiwany będzie przez 10 radców prawnych - czynny będzie od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-19.00,
  • przy ul. Żytniej 58 mieszczący się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, obsługiwany będzie przez 10 adwokatów - czynny będzie od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-18.00,
  • przy ul. Żabiej 12A mieszczący się we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu - czynny będzie od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-12.30,
  • przy ul. Długiej 28, mieszczący się w pawilonie handlowym - czynny będzie od poniedziałku do piątku w godz. 13.00-17.00.

Czas dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na obszarze miasta. Wydłużenie czasu dyżuru może nastąpić na wniosek Prezydenta Miasta.

Od nowego roku nieodpłatna pomoc prawna przysługiwać będzie osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i która złoży w tej sprawie stosowne, pisemne oświadczenie.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się może być udzielona nieodpłatna pomoc prawna poza punktem lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywać się będzie wg kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty z pracownikiem Urzędu Miasta Włocławek. Wkrótce zostanie podany do wiadomości numer telefonu, pod który będzie można zadzwonić i taką wizytę sobie ustalić. Kobiecie, która jest w ciąży, porad udziela się poza kolejnością.

Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej porady prawnej będą mogły wyrazić swoją opinię o świadczonej nieodpłatnej pomocy prawnej, wypełniając odpowiednią część B Karty Pomocy, którą następnie umieszczą w specjalnie zabezpieczonej urnie znajdującej się w punkcie NPP. Ponadto takie opinie będą mogły być przekazywane Prezydentowi Miasta w dowolnym terminie telefonicznie, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub listownie, wraz ze wskazaniem punktu, w którym uzyskały pomoc.

Miasto Włocławek na realizację zadania nieodpłatnych porad prawnych uzyskało dotację od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Organizacja pozarządowa, która wygrała konkurs na nieodpłatną pomoc prawną w mieście Włocławku to Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki z Torunia, Fosa Staromiejska 30/3. Na realizację zadania w ramach jednego punktu otrzymała dotację w wysokości 60.060 zł na wynagrodzenia oraz 2.060 zł na edukację prawną ( o takie środki wnioskowano i takie też środki otrzymano).

(Inf. prasowa UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz