Dzień Pracownika Socjalnego w Centrum Kultury Browar B.

2018-11-22 14:55:00, Maciej Kowalczyk

Wczoraj, 21 listopada, w Centrum Kultury Browar B. odbyły się miejskie uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. W uroczystościach brali udział zarówno pracownicy MOPR, jak i dyrektorzy domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo – wychowawczych, reprezentanci organizacji pozarządowych, reprezentanci instytucji pomocowych i ośrodków wsparcia.

Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem ustanowionym przez polski parlament w 1990 roku. To okazja do spotkań przedstawicieli instytucji i placówek zajmujących się opieką społeczną z przedstawicielami władz samorządowych. Tak też było we Wlocławku. Prezydent Włocławka Marek Wojtkowski wręczył wyróżniającym się w swojej pracy pracownikom służb społecznych, listy gratulacyjne:

Państwa zaangażowanie i praca przekłada się na los bardzo wielu ludzi, którym państwu pomagacie i taka świadomość we mnie istnieje - mówił prezydent - Ze swej strony będę starał się zapewić Państwu tę satysfakcję, oczywiście przykładając też wagę do tych procesów modernizacyjnych i inwestycyjnych.

Marek Wojtkowski nawiązał w swoim przemówieniu do trwającego "czarnego tygodnia" - protestu służb socjalnych przeciwko polityce społecznej prowadzonej przez samorządy, także włocławski. Celem ogólnopolskiego protestu jest podwyższenie uposażeń pracowników:

Oczywiśce istnieje cały czas dysroporcja między państwa zaangażowaniem a tą satysfakcją finansową, którą też chcielibyśmy państwu zapewnić - mówił prezydent zwracając jednocześnie uwagę, że kwestie socjalne nie leżą w wyłącznej gestii samorządu, stanowiąc też element polityki państwa - Doceniając państwa zaangażowanie, wkład, wysiłek w realizowane zadania będziemy starali się doceniać państwa, także w sposób materialny.

Dyrektor MOPR we Włocławku Piotr Grudziński zwracał uwagę:

Nie jest to rzeczywiście praca bardzo łatwa... Przyjemna - oczywiście, bo jeżeli komus ktoś pomaga to odczuwa z tego satysfakcję, jeżeli uda się drugiemu człowiekowi pomóc - mówił, przyzawał jednak, że praca w służbach społecznych nie jest właściwie wynagradzana. Dodał też, że we Włocławku sytuacja jest o tyle lepsza, że w minionej kdencji samorządu, udało się już podnieść zarobki pracowników.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji i materiału wideo.

Fotorelacje


Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz