W PWSZ wręczono stypendia

2018-11-20 15:31:19, Maciej Kowalczyk

20 listopada w rektoracie PWSZ przy ul. 3 Maja 17 odbyło się wręczenie stypendiów JM Rektor dla najlepszych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

Stypendium mógł otrzymać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. W roku akademickim 2018/2019 o stypendium JM Rektor ubiegało się 140 studentów. Przyznane zostało 68 stypendiów: 51 z tytułu uzyskanej w ostatnim roku studiów średniej ocen; 17 z tytułu uzyskanych w ostatnim roku studiów osiągnięć naukowych (np. czynny udział studenta w konferencji/seminarium o charakterze naukowym polegającym na przygotowaniu i wystąpieniu z referatem czy prezentacją; wydanie publikacji w wydawnictwach pokonferencyjnych oraz czasopismach naukowych).

(Inf. prasowa PWSZ)

Fotorelacje


Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz