Komitet Rewitalizacji - ruszył nabór kandydatów

2018-11-06 10:29:49, Maciej Kowalczyk

Komitet Rewitalizacji ma stanowić platformę współpracy i dialogu między bezpośrednio zainteresowanymi rewitalizacją mieszkańcami miasta a ratuszem. Nabór kandydatów trwać będzie do 26 listopada.

Komitet, oprócz tego, że stanowić będzie forum współpracy, ma także pełnić funkcję opiniodawczo – doradczą prezydenta w związku z wdrażaniem "Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028."

Kto może zgłosić swój akces do tego organu? Kategorie grup kandydatów wybieranych w naborze to:

  • przedstawiciele mieszkańców obszaru rewitalizacji;
  • przedstawiciele podmiotów działających w sektorze mieszkaniowym na obszarze rewitalizacji (właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego);
  • przedstawiciele mieszkańców Gminy Miasto Włocławek spoza obszaru rewitalizacji;
  • przedstawiciele podmiotów prowadzących na obszarze rewitalizacji działalność gospodarczą i zamierzających prowadzić na obszarze rewitalizacji działalność gospodarczą;
  • przedstawiciele podmiotów prowadzących na obszarze rewitalizacji działalność społeczną, w tym na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • przedstawiciele podmiotów branżowych związanych z architekturą, urbanistyką, inżynierią budownictwa, prowadzących swoją działalność na obszarze Gminy Miasto Włocławek;

Szczegółowa dokumentacja związana z naborem, w tym formularze i załączniki, jest dostępna na miejskiej stronie poświęconej procesowi rewitalizacji.

(na podst. inf. prasowej UM Włocławek)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz