Wysokość renty socjalnej wzrosła - informuje ZUS

2018-09-04 08:37:02, Maciej Kowalczyk

Od 1 września wzrosła wysokość renty socjalnej do kwoty 1029,80zł brutto. ZUS podwyższy wypłacane świadczenie z urzędu, co oznacza, że nie trzeba w tej sprawie składać wniosków. Tylko w lipcu w województwie kujawsko-pomorskim ZUS wypłacił ponad 17,1 tys. rent socjalnych (Oddział ZUS w Bydgoszczy - 8 tys., Oddział ZUS w Toruniu ponad 9,1 tys.).

Wyższa kwota renty wynika ze zmiany przepisów, które podnoszą rentę socjalną do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Nowe przepisy weszły w życie od 1 września, ale obowiązują od 1 czerwca. Oznacza to, że ZUS za okres od czerwca do września wypłaci także wyrównanie. Wyrównanie przysługuje tylko za te miesiące, kiedy renta była wypłacana. Jeśli ZUS przyznał rentę od lipca, to wyrównanie przysługuje od momentu przyznania świadczenia, czyli od lipca. Aby dostać wyższą rentę nie trzeba nic robić, ZUS podwyższy świadczeni e z urzędu i wypłaci wraz z wyrównaniem do końca września.

Nie wszyscy otrzymają pełną wysokość renty socjalnej. Renta socjalna zostanie obniżona, jeżeli tej samej osobie przysługuje także renta rodzinna. Łączna wysokość obu świadczeń nie może przekroczyć 200 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (obecnie 2059,60zł brutto). W pierwszej kolejności wypłacana jest renta rodzinna, różnicę do kwoty
2059,60 zł uzupełnia się z renty socjalnej.

(inf. prasowa ZUS)

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz