Trzeci sektor z większym dofinansowaniem

2018-08-06 09:55:14, Maciej Kowalczyk

Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu poinformowało o nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zmiany nastąpiły od 31 lipca.

Organizacje pozarządowe na realizację inwestycji będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości nawet 80 proc. jej wartości. Dotychczas dotacja nie mogła przekroczyć 50 proc. To jednak nie jest jedyna zmiana. Zgodnie z nowelą prezes Rady Ministrów - jeżeli jest to niezbędne ze względu na ochronę życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na ważny interes społeczny lub ważny interes publiczny - może zlecać, m.in. organizacjom pozarządowym, realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu.

Nowelizacja ma usprawnić proces realizacji zadań, zlecanych przez administrację rządową, jeśli te są szcególnie istotne i wrażliwe z punktu widzenia interesu publicznego.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz