We wrześniu kolejna tura programu

2018-07-25 09:24:51, Maciej Kowalczyk

Realizatorem projektu jest Kujawsko-Pomorski Związek Pływacki. W tym roku do udziału w przedsięwzięciu zgłosiło się 86 gmin. W sumie w zajęciach na 47 pływalniach weźmie udział 600 grup. W pierwszej, zakończonej w czerwcu turze zająć wzięło już udział około 5 tysięcy uczniów.

Druga tura potrwa od września do grudnia. Wezmą w niej też udział uczniowie włocławskich szkół: SP nr 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 19, Zespołu Szkół nr 8 i Zespołu Szkół nr 11.

Istotą programu „Umiem pływać” jest nabycie i rozwinięcie podstawowych umiejętności pływackich przez najmłodszych adeptów tej dyscypliny sportu, którymi są uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych. Zajęcia odbywają się na krytych pływalniach, prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, w wymiarze 20 godzin lekcyjnych na każdego uczestnika, z częstotliwością 1-2 razy w tygodniu, w grupach liczących nie więcej niż 15 osób. Końcowym elementem zajęć będzie sprawdzian poziomu opanowania podstawowych umiejętności pływackich.

W ramach czterech poprzednich edycji programu „Umiem pływać” w zajęciach nauki pływania wzięło udział ponad 23 tysiące dzieci.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz