Wypłata stypendium szkolnego

2018-05-14 11:28:38, Maciej Kowalczyk

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Włocławek informuje, że wypłata stypendium szkolnego za okres od stycznia do czerwca 2018 r. dla osób, które przedstawiły faktury i/lub rachunki potwierdzające zakupy na cele edukacyjne w całej przyznanej kwocie stypendium, odbędzie się w następujący sposób:

dla osób, które podały numer konta bankowego nastąpi przelewem na wskazany rachunek bankowy do dnia 18.05.2018r.;

pozostali wnioskodawcy kwotę przysługującego stypendium będą odbierać w terminie od 21.05.2018r. do 24.05.2018r. w kasie Nr 2 Urzędu Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13.

Szczegółowe terminy wypłat w kasie przedstawiają się następująco:

21 MAJA (poniedziałek) w godzinach 10.00-14.00 - wnioskodawcy, których nazwiska rozpoczynają się na litery A, B, C, D, F, H, J.

22 MAJA (wtorek) w godzinach 10.00-14.00 wnioskodawcy, których nazwiska rozpoczynają się na litery G, K, Ł, N, O.

23 MAJA (środa) w godzinach 10.00-14.00 – wnioskodawcy, których nazwiska rozpoczynają się na litery L, M, P, Ś, T, Ż.

24 MAJA (czwartek) w godzinach 10.00-14.00 - wnioskodawcy, których nazwiska rozpoczynają się na litery R, S, W, Z.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz