Dorabiałeś do emerytury? Rozlicz się z przychodu

2018-02-23 13:12:43, Q4.pl

Dorabiałeś w ubiegłym roku do wcześniejszej emerytury lub do renty? Zostało Ci kilka dni, na poinformowanie ZUS o dodatkowych przychodach. Nie dotyczy to „pełnoprawnych” emerytów.

Do końca lutego 2018 osoby pobierające wcześniejszą emeryturę i renciści, którzy  w ubiegłym roku dorabiali do swoich świadczeń, muszą podać informację o przychodach osiągniętych w ubiegłym roku. Jeśli przekroczą ustawowy limit, ich świadczenia z ZUS zostaną pomniejszone lub zawieszone. Emerytura lub renta zostanie zmniejszona, jeśli emeryt/rencista osiągnie przychód przekraczający 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyższy aniżeli 130 proc. tego wynagrodzenia. Jeśli dochód przekroczy 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia - ZUS zawiesi wypłatę świadczenia.

Są też tacy świadczeniobiorcy, którzy mogą dorabiać bez ograniczeń i nie informować ZUS-u o zarobkach. Ograniczenie nie dotyczy emerytów, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny czyli 60-65 lat oraz niektórych rencistów. Chodzi o osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową, oraz renty rodzinne przysługujące po uprawnionych do tych świadczeń.

ZUS jest zobowiązany do przeprowadzenia rozliczenia przychodów według wariantu korzystniejszego dla świadczeniobiorcy - rocznego lub miesięcznego, ale to dorabiający składa wniosek jak chce, by zostało przeprowadzone. Aby umożliwić rozliczenie świadczenia w najkorzystniejszy sposób, powinien on przedłożyć zaświadczenie o kwocie zarobków osiągniętych w poszczególnych miesiącach.

Zaświadczenie o przychodach wystawiają zakłady pracy, a w przypadku prowadzenia własnej działalności emeryt lub rencista składa oświadczenie. W ich przypadku za przychód uznaje się deklarowaną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz