Dotacje na sport przyznane

2018-02-22 09:05:09, Q4.pl

Na mocy Zarządzenia Prezydenta Włocławka z dnia 20 lutego, został dokonany wybór i ogłoszenie najkorzystniejszych ofert (przyznanie środków finansowych) dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego w celu realizacji zadania publicznego w zakresie powierzania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

Wsparcie finansowe rozdzielono w ramach 7 głównych zadań. Dotacje przyznano m.in. na upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, organizację sparingów, meczów kontrolnych w klubach sportowych działających na terenie Gminy Miasto Włocławek oraz udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwe związki sportowe.

Szczegółowy wykaz beneficjentów oraz wysokość dotacji są opublikowane pod adresem:  http://www.bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-442018-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-20-lutego-2018-r-w-sprawie-wyboru-i-ogloszenia-najkorzystniejszej-oferty-zlozonej-w-otwartym-konkursie-ofert-nr-1-na-realizacje-zadania-pu/ 

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz