W ferie... nauczyciele się szkolą

2018-02-14 09:17:32, Maciej Kowalczyk

Przez całe ferie w Kujawsko-Pomorskiem Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku odbywają się warsztaty i konsultacje dla nauczycieli, wychowawców i dyrektorów szkół.

Przygotowane formy uwzględniają priorytety polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018 oraz przygotowują do wdrażania zmian wynikających z reformy oświaty.

Tematami zajęć są m.in.: egzamin ósmoklasisty, systemy doradztwa zawodowego, efektywna współpraca zespołu klasowego - teoria i praktyka, edukacja antydyskryminacyjna, pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i szkole.

Szczegółowy harmonogram warsztatów i konsultacji dla nauczycieli jest opublikowany na stronie: http://www.cen.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1797:konsultacje-i-warsztaty-dla-nauczycieli&catid=39:aktualnoci

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz