Podpisanie umowy z Wykonawcą rozbudowy drogi powiatowej nr 2814C Samszyce – Izbica Kujawska

2018-02-09 14:45:56, Q4.pl

9 lutego w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku podpisana została umowa pomiędzy Powiatem Włocławskim a Wykonawcą robót budowlanych przy realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2814C Samszyce – Izbica Kujawska” tj. Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Kobylarnia 8, 86 – 061 Brzoza.

Zadanie to realizowane jest we współpracy partnerskiej Powiatu Włocławskiego z samorządem Gminy Izbica Kujawska. Całkowita jego wartość wynosi 5.976.791,78 zł z czego 5.962.031,78 zł stanowi wartość po przetargowa robót budowlanych oraz 14.760,00 zł stanowi koszt Inspektora nadzoru inwestorskiego, którego funkcję pełniło będzie Biuro Projektów Budowlanych Anna Gredna – Wołkow ul. Bartosza Głowackiego 18, 87 – 800 Toruń. 

Źródła finansowania zadania:

-2.988.395,00 zł środki z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata  2016 – 2019 (edycja 2018) ;

-2.061.993,78 zł środki z budżetu Powiatu Włocławskiego (Beneficjent zadania); 

-926.403,00 zł środki z budżetu Gminy Izbica Kujawska (Partner zadania – tj. 31 % wkładu własnego Beneficjenta).


Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:

-rozbudowę drogi powiatowej o długości 4.853 km (klasa techniczna drogi Z, konstrukcja drogi dostosowana do kategorii KR3);

-poszerzenie szerokości jezdni do 6 m. na odcinku pozamiejskim i do 7 m. na odcinku miejskim;

-budowę ścieżki rowerowej o długości 852 mb;

-budowę chodników o łącznej długości 4.317 mb;

-budowę jednostronnych i obustronnych miejsc postojowych o szerokości 2,5 m;

-modernizację istniejącego odwodnienia ulicznego oraz odtworzenie rowów i przepustów;

-wykonanie poboczy o szerokości 1 m;

-budowę przystanków autobusowych z peronami;

-remont i przebudowę skrzyżowań;

-wykonanie przejść dla pieszych i rowerów;

-wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.  


Zadanie realizowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 (edycja 2018) wykonane zostanie w terminie do dnia 24 sierpnia 2018 r.  

 

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz