Sukces filmu reklamowego ''Baczyński ma się dobrze!''

2017-11-10 14:19:16, Q4.pl

Film promujący włocławski Zespół Szkół nr 4 został nagrodzony na XII Festiwalu FilmAT w Warszawie.

Film został wyreżyserowany przez Daniela Kucharskiego, wyprodukowany przez Wytwórnię Filmów Kalina. Festiwal FilmAT to Międzynarodowy Festiwal Filmów Turystycznych, Ekologicznych i Artystycznych.

Jak poinformowała Ewa Kotus dyrektor FilmAT Festival, Naczelna magazynu „Film, Art & Tourism, zgłoszony do Festiwalu film „Baczyński ma się dobrze” zdobył uznanie we wszystkich częściach konkursu festiwalowego: w konkursie międzynarodowym jury przyznało filmowi nagrodę w nowej kategorii „Promotion of educational institutions and sience”; w drugiej części międzynarodowego konkursu oceniającego filmy z całego świata dla młodzieży, w której zostały przyznane tylko trzy nagrody, film „Baczyński ma się dobrze” zdobył drugie miejsce; w trzeciej części konkursu oceniającego filmy polskie film „Baczyński ma się dobrze” zdobył najwyższą nagrodę – Grand Prix.Tym samym film „Baczyński ma się dobrze” zdobył największą ilość nagród w 12th FilmAT Festival.

W czwartek 9.11.2017 odbyła się w Warszawie w budynku SGH uroczysta Gala Festiwalu i wręczenie Statuetek Turysty. Na Gali byli twórcy filmu: Daniel Kucharski reżyser oraz Mateusz Jemioł z Wytwórni Filmów Kalina a także reprezentujący szkołę Anna Walczak dyrektor placówki oraz Ewa Gzik nauczycielka i absolwent Adam Krzyżanowski, którzy zagrali w filmie. Warto dodać, że w powstanie filmu zaangażowani byli nie tylko nauczyciele i uczniowie ale także administracja i obsługa szkoły, Rada Rodziców i absolwenci. Reżyser filmu Daniel Kucharski także jest absolwentem Zespołu Szkół nr 4. W zrealizowanie filmu szczególnie zaangażowana była nauczycielka ZS nr 4 Joanna Skorupska, która była dobrym duchem całego przedsięwzięcia. Cała społeczność Baczyńskiego jest dumna ze „swojego” filmu.

W szkolnej military cadency wszyscy uczniowie „Baczyna” skandują: „Niech się niesie po Kołobrzeg, że „Baczyński” ma się dobrze”! i cieszą się, że film i jego tytuł „Baczyński ma się dobrze” zaistniał w cyberprzestrzeni! Zarówno młodzież jak i nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice czują się zaszczyceni, że nazwisko, postać Patrona szkoły i słowa jego wiersza pt. ”Źródło” : „Unieś głowę jak źródło, Z niej powstanie kolor… A wszystko możesz spełnić Od nowa i począć…”, które są hymnem szkoły „niosą się w świat”. Nagrody które otrzymał film promujący IV LO i Gim nr 7 pod nazwą „Baczyński ma się dobrze” i fakt jego zaistnienia w branży filmowo-festiwalowej, ma dla społeczności szkolnej znaczenie również ze względu na fakt, że Szkoła i film okazują się być Ambasadorami wielkiego polskiego poety Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, żyjącego w latach 1921 – 1944. Dzięki tej produkcji i festiwalowym międzynarodowym wyróżnieniom poeta Krzysztof Kamil Baczyński trafia pod międzynarodowe „strzechy”.

Komentarze (0)


Dodaj swój komentarz